học phí

BẢNG GIÁ HỌC PHÍ THAM KHẢO

GIA SƯ SÀI GÒN GIỎI

(HỌC PHÍ GIA SƯ MỚI NHẤT 2023)

  • Thời gian dạy của sinh viên = 120 phút, giáo viên = 90 phút (các môn năng khiếu thời gian 60 phút). Trường hợp phụ huynh cần dạy thêm giờ, học phí sẽ có sự điều chỉnh thêm.
  • Học phí này được tính theo mỗi tháng. Phụ huynh sẽ thanh toán trực tiếp cho gia sư vào cuối tháng, ngoài học phí ra phụ huynh không phải trả thêm một khoản phí nào nữa.
  • Trường hợp hoc sinh/học viên học online, học phí sẽ được thanh toán trước tháng đầu cho Trung Tâm. Các tháng sau đó phụ huynh hoặc học viên sẽ thanh toán trực tiếp cho gia sư.

Bảng Giá Học Phí Gia Sư này có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm tùy theo yêu cầu đặc biệt của phụ huynh/học viên như: số lượng học viên, thời gian học v.v.

Học Phí Gia Sư Tuần 2 buổi (1 tháng)

Học Phí Gia Sư Tuần 3 buổi (1 tháng)

Học Phí Gia Sư Tuần 4 buổi (1 tháng)

Học Phí Gia Sư Tuần 5 buổi (1 tháng)

Học Phí Gia Sư Các Môn Ngoại Ngữ: Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Anh…